Tumblelog by Soup.io
 • lorrain
 • guyver
 • apatyczna
 • kerio
 • evangelyn
 • Dariusz
 • derida
 • Jerusalem
 • szydera
 • gladtobenot
 • rufusthedog
 • empresst
 • Apothescarie
 • prime-lews-telamon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

3026 784b 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaPoranny Poranny
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed vianebthat nebthat
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianebthat nebthat
3856 6539
Reposted fromflesz flesz viaPoranny Poranny
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
6130 1926
Reposted frompinkcacaoo pinkcacaoo viaPoranny Poranny
6983 30c0
Reposted fromPoranny Poranny viaPoranny Poranny
What a beautiful feeling is when someone tells you I wish I knew you earlier
— (via ocheano)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaPoranny Poranny
Pozornie to, co trzymane w ukryciu jest bezpieczniejsze. Ale z uczuciami jest inaczej. Im dłużej i głębiej skrywasz je w sobie, tym bardziej stają się niebezpieczne, rosną w siłę, domagają się słów.
— Olga Wojciechowska
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

6682 8b2e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
3392 c1a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
2273 03dd
Reposted frompulperybka pulperybka viahavingdreams havingdreams
A może prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy powoli godzisz się z myślą, że  jesteś gotowa zrezygnować z czegoś, o czym zawsze marzyłaś, bo on nie może Ci tego dać. I może chodzi o to, ile jest się w stanie poświęcić dla tej drugiej osoby. Jak bardzo można zmodyfikować swój światopogląd i cele. Może to jest wyznacznikiem prawdziwej miłości. Nie to, jak wiele zyskujemy będąc ze sobą - lecz to, czy potrafimy żyć ze stratą. Czy ktoś jest ważniejszy niż własna duma. Może to właśnie o to chodzi. 
— Cztery Wieki Później
6274 6849
Time…
Reposted frombalu balu viahavingdreams havingdreams
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl