Tumblelog by Soup.io
 • lorrain
 • guyver
 • apatyczna
 • kerio
 • evangelyn
 • Dariusz
 • derida
 • Jerusalem
 • szydera
 • gladtobenot
 • rufusthedog
 • empresst
 • Apothescarie
 • prime-lews-telamon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

7867 076a
Reposted fromPoranny Poranny viatulele tulele
1375 86ac 500

scarymansion:

Vulture Magazine December 2016

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaAJK AJK
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viatulele tulele
5291 ffd7
Reposted fromrol rol viatulele tulele
5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viablaxkseoul blaxkseoul
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viablaxkseoul blaxkseoul
9577 26e8
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viablaxkseoul blaxkseoul
5869 8cde 500

loves-of-a-blonde:

You Were Never Lovelier (1942)

Reposted fromLittleJack LittleJack
People fall so in love with their pain, they can’t leave it behind. The same as the stories they tell. We trap ourselves.
— Chuck Palahniuk (via quotemadness)
Reposted fromLittleJack LittleJack
3507 4eaa 500
3335 40d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viatulele tulele
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viatulele tulele
9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagnolia11 Magnolia11
7119 01e5
Reposted fromoutoflove outoflove viatulele tulele
2959 cebc 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl